logo
„Magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél.”

Mahatma Gandhi

Héjja Anna - főszervező és facilitátor

Női témákkal először civil önkéntesként foglalkoztam. Ekkor szereztem első tapasztalataimat a női egészségről, a nők társadalmi helyzetéről, jogairól, és a nők elleni erőszakról. Később, pszichológus hallgatóként kutatásaim fókuszában a testközelség, az intimitás, a női ciklus, a várandósság, a korai anya-gyermek kapcsolat, a kötődő nevelés és a szülés-születés álltak.
Fontos számomra a fenti témákban szerzett tapasztalat és tárgyi tudás, valamint az önismereti munkám folyamatos gazdagítása ahhoz, hogy hiteles szakemberként tevékenykedhessek.

Jelenleg egyik legfőbb célom, hogy segítsem a környezetemben lévő nőket abban, hogy egyre többet megtudhassnak magukról, testük és lelkük működéséről. Bízom abban, hogy ez olyan többletet nyújthat számukra, amivel kiegyensúlyozottabban élhetnek lányként, nőként, anyaként, társként, emberként; becsülve és szeretve önmagukat.
A Női Kör, mint ehhez alkalmas forma néhány éve, Elizabeth Davis könyvét (A női lét 13 archetípusa) olvasva kristályosodott ki bennem. Úgy éreztem, ez a személyiségemhez leginkább közelálló módja annak, hogy saját tapasztalataim, tudásom és szakértelmem jó ügy érdekében gyümölcsöztethessem.
Elizabeth Davis formai elgondolásait csiszoltam tovább, azzal a szándékkal, hogy az ezekeben a találkozókban rejlő lehetőségeket úgy gazdagítsam, hogy az ott jelenlévők belső munkájukban és saját fejlődésükben még hatékonyabban és elmélyültebben haladhassanak előre. A módszertan és a tematika kidolgozásában segítségemre voltak csoportvezetői és szervezői tapasztalataim, saját egyéni és csoportos önismereti élményeim, valamint az általam tisztelt és nagyra becsült szakemberek munkáiból merített inspiráció.
Így indítottam útjára az első, általam szervezett Női Kört, 2012-ben. Az eddigi Kör-találkozókon átéltek és a visszajelzések alapján meggyőződésem, hogy a női csoportnak ebben az általam létrehívott formája sokszínűen gazdagíthatja a résztvevők önismeretét és hozzájárulhat ahhoz, hogy boldogabb nőként élhessenek.
Ezért érzek motivációt új Körök indítására.
Nagy örömömre a 2014-es évtől Fedoszov Anna, 2015-től pedig Rónai Tímea is segítségem ebben.

Hiszek abban, hogy minden embernek joga van a saját testével rendelkezni, az azzal kapcsolatos döntéseket szuverén egyénként, felelősen és szabadon meghozni. Célom, hogy segítsek abban, hogy minél többen közelebb kerülhessenek ennek megéléséhez.

Pszichológusként a Női Körökben igyekszem legjobb tudásom szerint azt a biztonságos és bensőséges közeget megteremteni, és azt a figyelmet megadni, amiben a résztvevők a nekik megfelelő módon gyarapodhatnak és töltekezhetnek, megoszthatják egymással tudásukat és tapasztalataikat, és együtt fejlődhetnek.


Tanulmányaim:

 • Óvodapedagógus (ELTE, 2007)
 • Pszichológus alapdiploma (Károli G. Ref. Egyetem, 2011)
 • Pszichológus mesterdiploma (SZTE, 2014)
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület alapfokú integratív hipnoterapeuta képzés (Bp, 2014-1015)
 • Klinikai Szakképzés- felnőtt klinikai- és egészségpszichológiai szakirány, Pécs, BTK ÁOK (2017-)

Tréningek:

 • Segélyvonalas önkéntes és aktivista képzés (NaNe, 2015)
 • Gordon módszer (ELTE, Bp., 2006)
 • Vezetési ismeretek, demokratikus döntéshozatal, csoport-kommunikáció (WAGGGS, Bp. 2006)
 • Érdekképviselet, társadalmi elismertség, önkéntesség (WAGGGS, Hollandia, 2005)
 • Projektvezetés-, és szervezés (IKKE, Bp., 2003)
„Lehet, hogy gyenge néha a hangunk, lehet, hogy léptünk még bizonytalan, de indulunk, a szépet, jót akarjuk, s érezzük, a hitünknek szárnya van”

Juhász Gyula

Vincze Diána

Általános iskolás korom óta orvosnak készültem. Az orvosi egyetem évei alatt gyakran böngésztem egy honlapot, ahol neurológiai betegséggel küzdők osztották meg félelmeiket és reménykedésüket a jövőjüket illetően, valamint tapasztalataikat és kiábrándultságukat a magyar egészségüggyel kapcsolatban. Segítő szándéktól fűtötten kezdtem meg a neurológiai szakképzésem, azonban nem sokkal később rá kellett jönnöm, hogy valami hiányzik. A segítségnyújtás jóleső érzését egyre inkább a betegekkel kiépített kapcsolatban találtam meg, nem pedig magukban az objektív, kézzel fogható tettekben. Látva a kollégáim lelkesedét egy-egy új betegség, diagnosztikai kihívás iránt, időszerű volt elkezdenem azon gondolkodni, hogy mi az az irány, ami nekem is hasonló motivációt jelentene. A Dr. Tessely Karolina segítségével folytatott önismereti munka során vezetett az út oda, hogy 2017 januárjában beiratkoztam az Integratív Hipnoterápiás Egyesület integratív hipnoterapeuta képzésére, és szeptembertől tervezem folytatni ráépített szakképzés keretei között pszichoterápiás tanulmányaimat. A 2017 őszén induló Női Körben segítő facilitátorként tevékenykedem majd.


Tanulmányaim:

 • Orvos (SOTE, 2004-2011)
 • neurológiai szakvizsga (2017 május 11.)
 • Jeleneg az Integratív Pszichoterápiás Egyesület felnőtt integratív hipnoterapeuta képzésén folytatom tanulmányaim.

„Alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a létra...”

Weöres Sándor

Fedoszov Anna

Kulturálisan sokszínű környezetben nőttem fel, nagyon különböző gyökerű nők leszármazottjaként, és állandóan nőkkel körülvéve, unokaként, lányként, húgaim nővéreként, barátnőként. Egyetemi éveim alatt is nyitott szemmel fedeztem fel, hogy mennyiféle szereplehetőség, életútminta áll előttem fiatal nőként. Ez inspirálta szociális munkás szakdolgozatom témáját is, melynek fókuszában a kamaszlányok női szerepekről való gondolkodásmódja-, valamint a női szerepekről és nőiségről való elképzelései és ideáljai álltak. Később, pszichológus hallgatóként pedig kiemelt szerepet kapott kutatásaimban a menstruáció- és annak megélésének vizsgálata, valamint az anyaság és a karrier problémakörének feltárása.
Tapasztalataim és kutatásaim alapján úgy látom, hogy számtalan női életút példája áll előttünk - nők előtt, és hiszem azt, hogy mindenki megtalálhatja azt az utat, amely az övé. Azt az életformát, amelyben ő emberként, nőként jól érzi magát, kiteljesedhet, megélheti a benne rejlő képességeket, értelemmel teli számára, s boldoggá teszi őt.

Magam is tapasztaltam, hogy ebben az útkeresésben, csakúgy, mint életutunk kritikus időszakaiban, milyen jelentős érték az, ha megértő és támogató emberek vesznek körül bennünket. Ezért segítő szakemberként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy segítsem a hozzám fordulókat saját útjuk felfedezésében és megvalósításában.
Pszichológusként és női csoportok tagjaként is megélt élményeim alapján hiszek abban, hogy egy ilyen női közösségben olyan megtartó erő van, amely a résztvevői számára valódi segítséget jelenthet életük boldogításában.
A 2014-es Női Körben segítő vezetőként tevékenykedtem.


Tanulmányaim:

 • Szociális munkás (ELTE, 2011)
 • Pszichológus alapdiploma (Károli G. Ref. Egyetem, 2011)
 • Pszichológus mesterdiploma (PPKE, 2014)
 • Jeleneg a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta alaképzésén folytatom tanulmányaim.

Rónai Tímea

Nőkkel kapcsolatos témákkal gyakorlatilag felsőfokú tanulmányaim során végig foglalkoztam, első szakdolgozatomat is a nők munka világában betöltött szerepeiről és lehetőségeiről írtam, második szakdolgozatom pedig a nemi sztereotípiákat és azok hatásait járta körbe. Az élet úgy hozta, hogy tanulmányaimat sajnos nem folytathattam, így jelenleg egy nemzetközi vállalat HR-eseként dolgozom. Mint HR szakember, a bizalmi pozícióm miatt sokszor megtalálnak munkahelyi problémákkal, vagy akár pályaválasztási, karrier tanácsadási kérdésekkel is, mely során remekül tudom kamatoztatni pszichológiai ismereteimet. Mindemellett elkötelezett híve vagyok az önismeretnek és az önfejlesztésnek, melyekben magam is részt vettem, illetve részt veszek jelenleg is.

Hogyan kapcsolódom a Női Körhöz? Egyrészt abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már jómagam is tagja voltam egy Női Körnek, és tudom, hogy ennek milyen pozitív hozadékai lehetnek egy nő életében. Emellett volt alkalmam sokfelől érkezett, különböző irányokba tartó nőkkel megismerkednem az interjúk során, mely egyre jobban megerősített abban, hogy szükség van egy olyan fórumra, ha úgy tetszik közösségre, ahol a nők megismerhetik, megélhetik legbensőbb nőiségüket, és támogatást kaphatnak ahhoz, hogy ezeket életükben gyülöcsöztethessék. Ez pedig nem feltétlenül a társadalmilag meghatározott női szerepek betöltését jelenti, hanem az önmagunkban rejlő, egyedi, nagybetűs Nő megélését.

Sokunk nem kapta meg gyermekként valamilyen okból a követendő mintát, és mivel már a „fonóban” összejövő és tudásukat megosztó nőktől sem tanulhatunk örök női bölcsességeket – mely óriási vesztesége a társadalomnak – sokszor magunknak kell felfedeznünk nőiségünket a többé-kevésbé rendelkezésünkre álló minták alapján. Azért vágtam bele a Női Körök segítő vezetésébe, hogy ezzel is hozzájárulhassak ahhoz, hogy minél több nő megtalálhassa saját, valódi nőiségét, és ebben kiteljesedhessen.

Itt nincsenek tabuk vagy rossz kérdések, legfeljebb helytelen berögződések, melyektől tapasztalatom szerint megszabadulhatunk, akár a többiek által elmesélt történetektől, tapasztalatoktól inspirálva,
hiszen ebben rejlik a Kör egyik legfőbb ereje.A 2015-ös Női Körben segítő vezetőként tevékenykedtem.


Tanulmányaim:

 • Közgazdász, emberi erőforrások szakon (BGF-PSZK, 2011)
 • Pszichológus alapdiploma (Károli G. Ref. Egyetem, 2012)

Kovács Katalin

Egész életemben arra törekedtem - több-kevesebb sikerrel és hol jobb, hol kevésbé jó stratégiákkal és módszerekkel - hogy minőségi kapcsolatokat tudjak létrehozni és ápolni az életem során. Mind a mai napig nagyon foglalkoztat ez a téma, hiszen a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nem mindegy, hogy milyen a kapcsolatom a családommal, barátaimmal, kedvesemmel - akár akarom, akár nem, ezek hatással vannak rám. Idővel aztán felismertem, hogy a másokkal való kapcsolatomat az határozza meg, hogy saját magamhoz hogyan viszonyulok. Így kezdtem el foglalkozni az önismerettel, a szerepeimmel és a saját nőiségem felfedezésével és minél tudatosabb megélésével. Utóbb kiderült, hogy ezzel a lépéssel egy hatalmas kaland vette kezdetét, rengeteg élménnyel, kihívással, tapasztalattal, örömmel és szabadsággal. Az már csak a non plus ultra, hogy ez az önmagam felé fordulás nem csak rám, hanem a környezetemre is nagyon felszabadító hatással van...

A Női Körbe is így sodort a szél pár évvel ezelőtt. Akkor még résztvevőként voltam a Kör tagja, az ott eltöltött idő pedig azóta is nagyon meghatározó az életemben. Lehetőségem nyílt önmagam és a nőiségem szeretetteljes megélésére, az ítéletmentes egymásra figyelés megtapasztalására. Nagy hatással volt rám az az erős női bölcsesség, ami csupán már azáltal is meg tudott nyilvánulni, hogy összegyűltünk és szeretettel, bizalommal fordultunk egymás felé. Az ott megélt és megismert tapasztalatok azóta is folyamatosan motiválnak és inspirálnak.

Ennek hatására is kezdtem el meditációt, jógát és erőszakmentes kommunikációt tanulni, részt veszek különböző önismereti és nőiséggel foglalkozó terápiás foglalkozásokon, beleástam magam a buddhizmusba, színházi improvizációval foglalkozom, és egy életre elköteleztem magam önmagam és a nőiségem mellett. Missziómmá vált az elfogadás és az erőszakmentes életmód, mert hiszek abban, hogy nem csak lehet így élni, hanem érdemes is. Meggyőződésem, hogy önmagunk - saját nőiségünk megélése és szeretete kulcsfontosságú.

Azért lettem a 2016-os Női Kör "krónikás-segítője", mert szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ezeket a felszabadító élményeket más nők is megélhessék, és közelebb juthassanak saját nőiségükhöz.


Tanulmányaim:

 • Improvizációs színész (Momentán, 2014-2015)
 • Buddhista tanító (Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2015- folyamatban)